hotel awards 2022

Pojištění stornopoplatků

Jako doplňkovou službu k pobytům v našem hotelu je nyní možné přiobjednat pojištění stornopoplatků při NEMOCI v rámci cestovního pojištění (s pokrytím dalších rizik neuskutečnění pobytu). Pojištění zahrnuje také diagnózu COVID-19.

Pojištění zahrnuje

 • nedobrovolnou ztrátu zaměstnání
 • onemocnění objednatele či osoby blízké (vč. COVID-19)
 • úrazové pojištění pojištěné osoby
 • další oblasti (rizikové těhotenství, trestné činy na osobu objednatele, úmrtí, škody na majetku a další)

Upozorňujeme, že toto pojištění je pojištěním storna a tudíž se vztahuje pouze na stornování pobytu před samotným příjezdem.

A je to velmi jednoduché: Produkt bude možné objednat přímo přes nás. Zaplacení pojistného (ve výši 37,-Kč/osobu a den) spolu s cenou za ubytování provedete jednou částkou. My Vaše pojistné odvedeme pojišťovně. Vy tak podpisem reservačního listu a a úhradou celého ubytování vyřídíte vše.

Podmínkou produktu je objednání pobytu a zaplacení 100% celé ceny pobytu předem (* Celou cenou pobytu rozumíme plnou ceníkovou cenu bez slev a jiných zvýhodnění. Neplatí tedy při platbě šeky (např. Flexi pass, Holiday pass, apod.), při objednávkách přes zprostředkovatele (např. Booking, benefitní program, atd.), dále Sphere card, apod.)

A ještě jednu dobrou zprávu pro Vás máme: v souvislosti s touto novinkou jsme připravili akci, kdy na všechny týdenní a delší pobyty poskytujeme pojištění zdarma!

Uvedenou službu realizujeme prostřednictvím renomované pojišťovny UNIQA a.s. Níže uvádíme výňatek z pojistných podmínek (kompletní pojistné podmínky naleznete zde; čtěte Obecnou část a části C, D, F a G)

Pojištění stornopoplatků při NEMOCI  - výňatek z pojistných podmínek

Základní parametry

Typ pojištění: cestovní pojištění s pojištěním stornopoplatků
Předmět pojištění: pojistná nebezpečí spojená s cestováním
Územní platnost: Česká republika
Tarif: TDS+
Doba trvání: shodná s termínem pobytu
Frekvence placení: jednorázově při úhradě ubytování
Účastníci pojištění: občané ČR
Spoluúčast: 20 % z ceny pobytu (pojišťovna Vám tedy vrátí 80% ceny celého pobytu)
Cena pojištění: 37,-Kč / osobu a den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jaké jsou pojistné částky
V tarifu TDS+ jsou pojistné částky následující:

 • v rámci úrazového pojištění smrt následkem úrazu 100.000,- Kč
 • v rámci trvalých následků úrazu 200.000,- Kč
 • v rámci připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 200.000,- Kč
 • v rámci pojištění stornovacích poplatků (80% z ceny pobytu, max. však do výše 15.000,- Kč/osobu) - při vzniku pojistné události před nástupem pobytu
 • v rámci pojištění náhrady dovolené (80% z ceny pobytu, max. však do výše 15.000,- Kč/osobu) - při vzniku pojistné události běhěem pobytu

Co je pojištěno
- nedobrovolná ztráta zaměstnání
- onemocnění objednatele či osoby blízké
- úrazové pojištění všech osob účastnících se pobytu
- další oblasti (rizikové těhotenství, trestné činy na osobu objednatele, úmrtí, škody na majetku a další viz pojistné podmínky; čtěte Obecnou část a části C, D, F a G))

Kde najdu rozdělení sportů u cestovního pojištění
Seznam sportů a rozdělení v rámci cestovního pojištění je v aktuálních pojistných podmínkách VPP/UCZ/14, Obecná část, Článek 5.

Možnost připojištění
Produkt jako takový je připraven pro potřeby ubytování v našem hotelu Bouda Máma wellness hotel a další připojištění nejsou možná.

Kdy nejpozději sjednat pojištění stornovacích poplatků
Nejpozději v den platby ceny pobytu, více ve VPP UCZ/Ces/14, Zvláštní část, Pojištění stornovacích poplatků.

Jak se stanovuje pojistná částka pro pojištění stornovacích poplatků
Pojistná částka = cena pobytu účtovaná naším hotelem sečtená za všechny osoby uvedené na reservačním listu vč. všech objednaných služeb (kromě ubytování také stravování, parkování v garáží atp.)

Co dělat v případě škodné události

 • kontaktovat asistenční službu na tel. +420 296 333 696 (buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného);
 • vyplnit formulář Hlášení pojistné události (na vyžádání na adrese hotel@boudamama.cz);
 • vyplněný formulář (viz bod 2) a originály dokladů poslat na adresu pojišťovny.

Lze nahlásit pojistnou událost e-mailem?
U pojistné události z cestovního pojištění je vždy potřeba zaslat originály dokladů, proto je nutné posílat hlášení pojistné události poštou.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistných podmínkách (čtěte Obecnou část a části C, D, F a G) přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny. Platnost od: 1.1.2014.

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (3.9 + 42.9) *

Nahoru