hotel awards 2022

Pojištění stornopoplatků

Jako doplňkovou službu k pobytům v našem hotelu je nyní možné přiobjednat pojištění stornopoplatků při NEMOCI v rámci cestovního pojištění (s pokrytím dalších rizik neuskutečnění pobytu). Pojištění zahrnuje také diagnózu COVID-19.

Pojištění zahrnuje

 • nedobrovolnou ztrátu zaměstnání
 • onemocnění objednatele či osoby blízké (vč. COVID-19)
 • úrazové pojištění pojištěné osoby
 • další oblasti (rizikové těhotenství, trestné činy na osobu objednatele, úmrtí, škody na majetku a další)

Upozorňujeme, že toto pojištění je pojištěním storna a tudíž se vztahuje pouze na stornování pobytu před samotným příjezdem.

A je to velmi jednoduché: Produkt bude možné objednat přímo přes nás. Zaplacení pojistného (ve výši 43,-Kč/osobu a den) spolu s cenou za ubytování provedete jednou částkou. My Vaše pojistné odvedeme pojišťovně. Vy tak podpisem reservačního listu a a úhradou celého ubytování vyřídíte vše.

Podmínkou produktu je objednání pobytu a zaplacení 100% celé ceny pobytu předem (* Celou cenou pobytu rozumíme plnou ceníkovou cenu bez slev a jiných zvýhodnění. Neplatí tedy při platbě šeky (např. Flexi pass, Holiday pass, apod.), při objednávkách přes zprostředkovatele (např. Booking, benefitní program, atd.), dále Sphere card, apod.)

Uvedenou službu realizujeme prostřednictvím renomované pojišťovny UNIQA a.s. Níže uvádíme výňatek z pojistných podmínek (kompletní pojistné podmínky naleznete zde; čtěte Obecnou část a části C, D, F a G)

Pojištění stornopoplatků při NEMOCI  - výňatek z pojistných podmínek

Základní parametry

Typ pojištění: cestovní pojištění s pojištěním stornopoplatků
Předmět pojištění: pojistná nebezpečí spojená s cestováním
Územní platnost: Česká republika
Tarif: TDS+
Doba trvání: shodná s termínem pobytu
Frekvence placení: jednorázově při úhradě ubytování
Účastníci pojištění: občané ČR
Spoluúčast: 20 % z ceny pobytu (pojišťovna Vám tedy vrátí 80% ceny celého pobytu)
Cena pojištění: 43,-Kč / osobu a den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jaké jsou pojistné částky
V tarifu TDS+ jsou pojistné částky následující:

 • v rámci úrazového pojištění smrt následkem úrazu 100.000,- Kč
 • v rámci trvalých následků úrazu 200.000,- Kč
 • v rámci připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 200.000,- Kč
 • v rámci pojištění stornovacích poplatků (80% z ceny pobytu, max. však do výše 15.000,- Kč/osobu) - při vzniku pojistné události před nástupem pobytu
 • v rámci pojištění náhrady dovolené (80% z ceny pobytu, max. však do výše 15.000,- Kč/osobu) - při vzniku pojistné události během pobytu

Co je pojištěno
- nedobrovolná ztráta zaměstnání
- onemocnění objednatele či osoby blízké
- úrazové pojištění všech osob účastnících se pobytu
- další oblasti (rizikové těhotenství, trestné činy na osobu objednatele, úmrtí, škody na majetku a další viz pojistné podmínky; čtěte Obecnou část a části C, D, F a G))

Kde najdu rozdělení sportů u cestovního pojištění
Seznam sportů a rozdělení v rámci cestovního pojištění je v aktuálních pojistných podmínkách VPP/UCZ/14, Obecná část, Článek 5.

Možnost připojištění
Produkt jako takový je připraven pro potřeby ubytování v našem hotelu Bouda Máma wellness hotel a další připojištění nejsou možná.

Kdy nejpozději sjednat pojištění stornovacích poplatků
Nejpozději v den platby ceny pobytu, více ve VPP UCZ/Ces/14, Zvláštní část, Pojištění stornovacích poplatků.

Jak se stanovuje pojistná částka pro pojištění stornovacích poplatků
Pojistná částka = cena pobytu účtovaná naším hotelem sečtená za všechny osoby uvedené na reservačním listu vč. všech objednaných služeb (kromě ubytování také stravování, parkování v garáží atp.)

Co dělat v případě škodné události

 • vyplnit formulář Hlášení pojistné události (na vyžádání na adrese hotel@boudamama.cz);
 • kontaktovat asistenční službu na tel. +420 296 333 696 (buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy - najdete ve vyplněném a námi potvrzeném formuláři, jméno a příjmení pojištěného);
 • vyplněný formulář (viz bod 1) a originály dokladů dodat pojišťovně.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistných podmínkách (čtěte Obecnou část a části C, D, F a G) přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny. Platnost od: 1.1.2014.

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (14.5 + 2.4) *

 • 14.-21.6.2024 od 1.000,-/os/noc

  skvělá cena platí i pro krátké pobyty

  Zjistit více

 • Výhodné 4 denní balíčky

  K pobytu balíček služeb zdarma

  Zjistit více

 • Prodloužený víkend za cenu běžných dní

  Zjistit více

 • Zvýhodněné pobyty

  7 DNÍ ZA 6 nebo 6 DNÍ ZA 5

  Zjistit více

Nahoru